Vikingafacta

Att färdas med vikingaskepp

Ett skepp blir bogserat Vikingarna var de förnämsta seglarna under sin tidsepok.  Som krigare, upptäckare och handelsmän seglade de över  halva jordklotet, från Skandinavien till Medelhavet,  till Irland, till Island, till Grönland och Amerika.

Vikingarna trafikerade också inlandets många vattendrag.  Många gånger fick deras skepp också lyftas och transporteras  över land för att man skulle undvika forsar eller för att man  skulle nå andra vattensystem.  Man hade inga trailers som idag - så hur betedde man sig egentligen  för att klara den manövern?  Det berodde på hur skeppen var konstruerade och på deras storlek.  Bottendelen av vikingaskeppen, kölen,  var bara några centimeter i tjocklek,  så kölen på ett litet skepp kunde dras genom sand om skeppet  drogs eller sköts fram.  Den här metoden kunde dock endast användas för kortare distanser,  och om terrängen tillät det.
Ett skepp blir buret Ett litet skepp kunde också lyftas upp på  träpålar och med hjälp av dem bäras av besättningen.  Pålarna placerades genom århålen.  Större skepp erbjöd större problem när det  gällde landtransporter, särskilt om de också var tungt lastade.  De kunde endast förflyttas med hjälp av rullar.  De tillverkades av träd vars grenar och kvistar togs bort.  Träden lades sedan framför skeppet och skeppet drogs upp på dem.  Allt eftersom skeppet drogs fram flyttade man trädrullarna  från akter till för. Ett skepp blir draget på rullar Skepp kunde förflyttas ganska långa sträckor med  hjälp av den här metoden.  Historiker har pekat på att man använde sig av det  här sättet när man förflyttade sig längs  de ryska vattensystemen ner till Svarta havet.  Vikingaskeppen som tog den här rutten seglades först upp längs  de olika floderna som har sitt utlopp i Östersjön.  Uppströms förflyttades de sedan till Dnjepr,  som leder neråt och söderut till Svarta havet.  På det här sättet kunde man nå den rika  arabvärlden utan mellanhänder.
Nyligen gjorda försök pekar på att man använt  sig av den här metoden också på Shetlandsöarna.  De ligger längs med vägen mellan Skandinavien och Island och  vikingarna stannade ibland till här för att ta ombord  färskvatten och proviant.  De kunde naturligtvis gått runt öarna,  men vattnen är farliga på grund av klippkusten och de  många undervattensgrynnorna.  På ett ställe vid Shetlandsöarna är Nordsjön  och Atlanten separerade från varandra genom ett näs som  bara är 50 meter brett.  Historiker tror att det näset användes som ett vikingatida dragställe.

[ Senast uppdaterad :  1-1-2016  ]