De route
ga naar route

Reis naar Zweden

Evaluatie van de reis naar Oslo

Gedurende de reis naar Oslo in 1985 waren Henri een paar dingen opgevallen,  zo afwijkend van Nederland
Het varen in de Scandinavische wateren was een prachtige ervaring
- De ruimte van de Oostzee waar je uren kan varen met dezelfde koers.
- De grote vaarwegen tussen de vlakke Deense eilanden.
- De nauwe routes tussen de Zweedse scheren ten noorden van Gothenborg.
- Het veranderlijke in het dagelijkse weerbeeld :
      Van vroeg in de ochtend tot een uur of twee in de middag rustig weer.
      Van 14.00 uur tot 20.00 meestal aanwakkerende wind, daarna weer afnemend.
- De hartelijkheid waarmee de Orm onderweg werd begroet en
    de bereidwilligheid om een helpende hand te bieden.

Het plan

Dit alles heeft er toe bijgedragen dat Henri het plan opvatte om nog  een reis naar Scandinavië te maken.  Maar deze keer niet naar de thuiswateren van de Orm ( de Oslo fjord ) maar naar Zweden.  Het varen tussen de scheren aan de oostkant van Zweden moest volgens zeggen erg mooi zijn,  dit bleek, nog sterker : fantastisch, te zijn.  In het Viking tijdperk zijn de Zweden erg aktief geweest,  denk maar aan hun tochten door Rusland naar de  Zwarte Zee en Kaspische Zee en hun grote handelscentrum op het eiland Birka.  Maar ook in latere tijden zijn er in Zweden opmerkelijke dingen aangepakt.  Reeds in 1526 stelde Bisschop Hans Brask voor om een verbinding te maken tussen  Vänern, Vättern en de Oostzee.  In 1810 keurde het Parlement de plannen goed tot het aanleggen van het Göta kanaal.  De uitvoering van dit project heeft 22 jaar geduurd en  is voor die tijd een hoogstandje in waterbeheersing.
De te volgen route lag dus vrij snel vast,  zie :  ( de route )
De bemanning uit 1985 was uit elkaar gevallen door trouwen, verhuizen,  verandering van baan, enz.  In de afgelopen jaren bleek het mogelijk zijn om een Vikingschip van 10 m lengte,  met wat aanpassingen in de tuigage,  alleen te varen.  Het voordeel was dat er slechts voor één man proviand en  kleding meegenomen moest worden,  al kon dit eigenlijk ook niet allemaal.  Henri’s vrouw, Yvonne, bang van het grote water, zou het Göta Kanaal mee varen. 

De voorbereiding

Een plan is makkelijk te maken, maar de uitvoering er van is iets anders.  Dit vereiste een gedegen voorbereiding en dus ging Henri weer aan de slag.
Kaarten werden gekocht om de te volgen route nauwkeurig vast te stellen.  Van de betreffende landen werd contact gelegd met de ambassade,  douane, loodsdienst, kustwacht, enz.  Sponsors werden gezocht voor de noodzakelijke veiligheidsmiddelen ( Viking ),  voeding ( Verkade ), enz.  Alle aan te lopen havens werden aangeschreven voor een goede ligplaats en eventuele hulp.  In 1993 en 1994 werd zelfs de vakantie, met auto en caravan,  benut om de havens te bekijken en op diverse plaatsen alvast een reserve  voorraad achter te laten.  Om buiten de drukte van de korte zomer in Scandinavië te blijven moest  de reis vroeg beginnen.  Wilde Henri per dag een behoorlijke afstand afleggen en na aankomst in een haven  nog tijd voor anderen hebben,  dan moest er heel vroeg worden vertrokken maar ook op tijd naar bed gegaan worden.  Dit moest een ijzeren discipline worden anders was het geen drie maanden vol te houden. 

31-12-2018  ]