De route
ga naar route

Reis naar Oslo

Denemarken

Door het slechte weer was de Orm opgehouden in Kiel.  Toen het enigszins opklaarde werd de oversteek naar de Deense eilanden gewaagd.  Toen de Orm de Deense wateren richting Bagenkop binnenvoer werd ze daar opgewacht door de Deense kustwacht.  Deze wilde wel even weten welk oorlogsschip daar zomaar onaangekondigd hun territorium binnen voer.  Daar de Orm achter lag op schema werd diezelfde dag nog koers gezet richting Kragenaes.
De volgende dag werd de haven van Sandvig aan gedaan.  Volgens de waterkaarten moest zich hier een haven bevinden.  Uiteindelijk wist kapitein Henri het te vinden,  maar de Orm moest die nacht wel diagonaal in de haven liggen, anders paste ze niet.
De volgende dag werd er naar Køge gevaren.  Het weerbericht voor de volgende dag was slecht.  De planning was om dan naar Kopenhagen te varen,  waar de Nederlandse ambassadeur de Orm zou verwelkomen.  Om het noodweer voor te blijven besloot de bemanning ’s nachts naar Kopenhagen te varen.  Het slechte weer kwam echter eerder dan verwacht en de Orm kwam temidden van een enorme onweersbui.  Grote regendruppels spatten uiteen op het dek,  Thor sloeg met zijn hamer overal bliksem uit de lucht en omringde de Orm.  Op dat moment sloeg de bliksem in de mast en blies de marifoon  ( ook vikingen moeten zich enigszins aanpassen aan de moderne tijd ) en de accu op.  Uiteindelijk wist de bemanning toch een haventje in een voorstadje van Kopenhagen te bereiken.  Wat een vlucht voor het slechte weer had moeten worden,  werd uiteindelijk toch een onrustige nacht.
De Orm in Denemarken

Kopenhagen

De Orm in Denemarken De volgende dag liep de Orm in de stromende regen de oude haven van Kopenhagen binnen,  waar de Nederlandse ambassadeur hen ondanks het slechte weer stond op te wachten.  De bemanning werd aangeboden om gedurende het slechte weer even op adem te komen in de fraaie ambassadeurswoning.
De volgende dagen werd in en rond Kopenhagen doorgebracht.  Toen de weergoden weer wat leken te gaan rusten,  werd besloten om de oversteek naar Zweden te gaan maken.  De volgauto vertrok daarom naar de veerboot en de Orm bereidde zich voor op de oversteek.  Toen men wilde uitvaren stak er echter een flinke storm op.  Op een open zee zou de Orm hier niet zoveel last van hebben.  Hier zijn de golven bij een windkracht 8 Bft wel groot,  maar door de holle vorm van de Orm wordt hij netjes opgetild en is er niets aan de hand.  De Orm was echter nog niet op volle zee en moest de haven nog uitvaren.  De haven in Kopenhagen ligt echter zeer beschut achter een rotsige ingang met zandbanken.  Hierdoor krijg je onregelmatige golven die van verschillende kanten op je af komen en  dit zijn nu net de enige golven waar de Orm die op sommige plekken slechts 30 centimeter  boven het wateroppervlak uitsteekt niet goed tegen kan.
Men moest dus weer terug keren naar de haven.  Via de ondertussen gemaakte marifoon werd getracht de volgauto hiervan op de hoogte te stellen,  maar deze reikte niet ver genoeg.  Tezelfdertijd lag het schip van de tv serie "Love boat" in de haven en  Henri mocht van haar marifoon gebruik maken.  Dit is en blijft altijd een voordeel van zo’n speciaal schip.  Je kan aardig wat voor elkaar krijgen.
De voorspelling was dat ’s nachts de storm tijdelijk zou gaan liggen.  Hiervan besloot men maar gebruik te maken en dus voer de Orm Kopenhagen uit  zoals hij gekomen was: in het midden van de nacht.

31-12-2018  ]