Denna sida kan läsas på följande språk
© Copyright Henri Houben

Alla rättigheter förbehålles.
Ingen del av denna skrift får kopieras eller överlåtas i någon form, eller på något sätt, eller lagras i en databas eller annat system för åtkomst, utan föregående skriftligt tillstånd av Henri Houben, Vikingaskeppets byggare Orm.

Du kan också se din mobilwebbplats


mobil

Skärmupplösning

Denna sida är designad för en skärmupplösning på 1024 x 768 pixels och liten text, och återges bäst med dessa inställningar.
Din skärmupplösning kan ändras till denna inställning i Windows under : Inställningar/Kontrollpanelen/Bildskärm.

Tack till de som medverkat

På dessa sidor av The Orm har följande personer och företag/ organisationer medverkat :


¤  Fotografier/ritningarYvonne Houben-van Keppel
Vaering
Pharos
ATA
Emiel van Lint
Oivind Skar
University Oslo
Johan van der Horn
Richard Garrett Design
Nordbog
Robert van den Berge
Egbert Feenstra
¤  Text
Robin Houben
Dick de Scally
Elaine Audette
Cees Korstanje
Inge van Stokkom
¤  ReferenslitteraturY. Cohat, De vikingen, heersers der Zee
The Oseberg find
Magnusson, Magnus, De Vikingen, Volk van veroveraars
The Viking
¤  Översättning


Engelska  :  Gail Klinck, Janice Sutcliffe, Debby Wilson
Svenska  :  Birgitta Kjernald,  Peter Olausson
Tyska  : Claudia Beckers, Peter Adrian , Mischa Hier
Portugisiska : Octavio Augusto Okimoto Alves de Carvalho
Godhi Medhal Mikit Stór-ljon Oddhinsson
Ásatrú Vanatrú - Forn Sed Brazil
Maximilian Immo Orm Gorissen
João Silva
¤ Webmaster
Robin Houben

[ Senast uppdaterad :  1-1-2016  ]