Kontakt med The Orm

För mer information om "The Orm" eller om du vill kontakta Henri Houben

Mailbox e-mail   :  vikingorm@zonnet.nl
FaceBook   :  vikingorm@zonnet.nl
Windows Live Messenger   :  vikingorm@live.nl
Skype Skype   :  vikingorm

Föreläsningar

Henri Houben är tillgänglig, att efter förfrågan,  hålla föredrag om Vikingaskeppet The Orm och om vikingar i allmänhet. 

För mer information, var snäll kontakta på  Henri Houben

Anmärkning

Om du har synpunkter på de diskurerade frågorna,  var snäll kontakta 
vikingorm@zonnet.nl


[ Senast uppdaterad :  1-1-2016  ]